0młodych przedsiębiorców
0godziny warsztatów
0praktyczne ćwiczenia

zdobyta umiejętność empatyzowania

We współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska zrealizowaliśmy krótkie szkolenie wprowadzające do metodyki Design Thinking dla grupy młodych przedsiębiorców poszukujących narzędzi rozwoju produktu i biznesu.

30 osób przeprowadziliśmy przez ćwiczenie z projektowania portfela, które pomogło doświadczyć procesu empatyzowania z klientami i wykorzystywać zdobyte informacje do ulepszenia nie tylko samego produktu, ale całego doświadczenia danej osoby. W krótkim czasie uczestnicy szkolenia zyskali nową umiejętność oraz rekomendacje względem tego, gdzie pogłębiać swoją wiedzę nt. metodyki Design Thinking.

W krótkim czasie uczestnicy szkolenia zyskali nową umiejętność oraz rekomendacje względem tego, gdzie pogłębiać swoją wiedzę nt. metodyki Design Thinking.

W skrócie

30 młodych przedsiębiorców, 4 godziny warsztatów, 3 praktyczne ćwiczenia, zdobyta umiejętność empatyzowania