0dydaktyków UJ
0godzin warsztatów

wykorzystanie DT w procesie nauczania

usprawnianie usługi edukacyjnej realizowanej na Uniwersytecie

Na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyliśmy autorski program szkoleniowy z metodyki Design Thinking dla nauczycieli akademickich. Uczestnicy szkoleń poznawali Design Thinking metodą „learning by doing”.

Szkolenia miały charakter warsztatowy – przed wykładowcami postawiliśmy wyzwanie ulepszenia procesu edukacyjnego na uczelni wyższej. Przeprowadziliśmy uczestników szkoleń przez wszystkie etapy procesu Design Thinking: empatii, definicji, ideacji, prototypowania i testowania. Dla każdego z etapów wybraliśmy zestaw narzędzi (jak mapa empatii, wywiad, obserwacja, moodboard, czy burza mózgów typu stanfordzkiego), które uczestnicy stosowali w praktyce szukając sposobów na usprawnienie usługi edukacyjnej. 

Dzięki takiemu podejściu wykładowcy nie tylko pozyskali wiedzę na temat Design Thinking, ale jeszcze lepiej poznali swojego „klienta” budując empatyczne postrzeganie jego sytuacji oraz odkryli masę inspiracji względem tego, jak ulepszać prowadzoną przez nich usługę edukacyjną.

W skrócie

40 dydaktyków UJ, 100 godzin warsztatów, wykorzystanie DT w procesie nauczania, usprawnienie usługi edukacyjnej na Uniwersytecie