W trakcie procesów wszyscy z niecierpliwością czekają na etap generowania pomysłów. Jednak często zapominamy, że samo wymyślanie nie wystarczy, dużo ważniejsza jest ich analiza. To ona wyznacza nam kierunki naszych przyszłych działań i wskazuje na usprawnienia, które warto wdrożyć.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak analizować pomysły po owocnym brainstormie,
  • czym jest matryca NOW-HOW-WOW,
  • jak rozplanować etap analizy.
Analiza pomysłów przy użyciu matrycy now how wow

Dwie fazy ideacji

Jak już doskonale wiesz z naszych poprzednich wpisów, etap ideacji (czyli generowania pomysłów) dzielimy na fazę czerwonego i zielonego światła.

Podczas fazy zielonej, Ty i Twój zespół generujecie jak najwięcej pomysłów. Trzymacie się zasad (o których pisaliśmy tu:  jak zabić burzę mózgów) wspierających wzajemne pobudzanie kreatywności. Waszym celem na ten moment jest stworzenie ogromnej puli pomysłów w ciągu 40-60 minut.

Jednak na tym etap ideacji się nie kończy. Po owocnym brainstormie wchodzimy w fazę czerwoną, czyli w fazę analizy. Naszą pulę z kilkudziesięcioma pomysłami musimy uporządkować. Można to zrobić na wiele sposobów, jednak my chcemy zarekomendować Ci jeden – który w naszym odczuciu – jest najbardziej skuteczny – matryca NOW-HOW-WOW.

Zespół analizuje pomysły. Używa matrycy now-how-wow.

Czym jest matryca NOW-HOW-WOW?

Matryca NOW-HOW-WOW to technika pracy, która pomaga analizować pomysły i grupuje je według przyjętych założeń. Matryca składa się z 4 części (tzw. ćwiartek), w których umieszcza się pomysły pasujące do ustalonych kryteriów. Kryteria te przypisujemy do dwóch osi tworzących matrycą – osi pionowej i osi poziomej.

Tak przeanalizowane i pogrupowane pomysły stanowią zbiór rekomendacji na przyszłość. To baza pomysłów przydatna w planowaniu działań krótko i długoterminowych.

Porada

Etap analizy jest często traktowany po macoszemu i w trakcie procesu przeznacza się na niego niewiele czasu. My rekomendujemy, by na etap analizy przeznaczyć tyle samo czasu (a nawet i trochę więcej) niż na sam etap generowania pomysłów. Szybko przekonasz się, że analiza pomysłów zespole nie będzie szła płynnie, jak samo wymyślanie rozwiązań. Pojawią się dyskusje, być może jakieś spory. Jest to ważny element procesu, bo to w jaki sposób przeanalizujecie pomysły będzie miało bezpośredni wpływ na kolejne kroki w procesie.

Wygenerowane pomysły w trakcie burzy mózgów. Analiza matrycą now-how-wow.

Matryca NOW-HOW-WOW – założenia

Przed przystąpieniem do pracy, znajdź płaską powierzchnię, na której stworzysz matrycę. Może to być tablica, ściana, stół lub po prostu duża kartka papieru. Narysuj oś pionową (oś Y) i oś poziomą (oś X). Jeśli pracujesz na ścianie lub stole, to do wyznaczenia matrycy świetnie sprawdzi się taśma malarska 😉

Powstały obszar pomiędzy osiami podziel na 4 równe części. Na końcu do każdej osi przypisz kryterium, według którego będziecie analizować pomysły. Kryteria mogą być dowolne, natomiast jeśli to Twoja pierwsza styczność z matrycą, to rekomendujemy by kryteria były proste i intuicyjne. Pracując z zespołami najczęściej sugerujemy, by pomysły analizowali pod względem wpływu na rozwiązanie wyzwania (oś Y) oraz łatwości wdrożenia (oś X).

wzór matrycy now-how-wow

Mamy matrycę, więc czas przejść do analizy i grupowania pomysłów. Powstały nam 4 kategorie, do których będziemy “wrzucać” pomysły:

  •  HOW? – tutaj umieść pomysły, które mają duży wpływ na rozwiązanie wyzwania, lecz są one trudne do wdrożenia. Zastanawiamy się jak (ang. how) możemy dany pomysł wdrożyć w przyszłości i jakie zasoby będa nam do tego potrzebne. Często trafiają tu pomysły, które wymagają większego finansowania lub działania, które muszą być poprzedzone np. zdobyciem wiedzy. 
  • WOW! – to jest nasza ulubiona ćwiartka 😉 tu trafią pomysły szybkie do wdrożenia i o potencjalnie dużym wpływie, czyli takie pomysły, które wywołują efekt WOW! Zazwyczaj tych pomysłów jest najmniej. 
  • NOW. – tutaj umieść pomysły, które są do wdrożenia tu i teraz (ang. now), jednak mają potencjalny mały wpływ na rozwiązanie. Nie dopuszczaj tej kategorii, bo zrealizowanie kilku małych pomysłów, może przynieść ciekawe efekty dla Twojego wyzwania.
  • POW  – tutaj trafiają pomysły do ostrzały (komiksowy wystrzał POW). Do tzw. kosza trafiają pomysły szalone, nierealne lub takie które zostały już zrealizowane. 

Jeśli matryca wydaje Ci się skomplikowana, to zapamiętaj dwie zależności, które pomogą Ci w nawigacji po niej: 

  • im łatwiejszy pomysł, tym umieścisz go bardziej na prawo względem osi poziomej
  • im bardziej wpływowy pomysł, tym wyżej umieścisz go na matrycy

Porada

Jeśli Twój zespół wygenerował dużą pulę pomysłów, to w trakcie analizy starajcie się pomysły przypisywać tylko do konkretnej ćwiartki, bez skalowania pomysłów względem siebie. To zaoszczędzi Wam sporo czasu, bo w późniejszym rozrachunku, to czy pomysł był bardziej na lewo lub wyżej od poprzedniego pomysłu, nie będzie miało znaczenia.

Jeśli zainteresował Cię temat pracy na pomysłach, to koniecznie przeczytaj nasz artykułu o prezentowaniu pomysłów wybranych na etapie analizy.

lukasz-blog

Łukasz Maźnica – ekonomista, trener Design Thinking, badacz doświadczeń użytkowników z 5-letnim doświadczeniem w badaniach jakościowych i ilościowych.

Wykorzystano zdjęcia: Nagłówek: Brands&People,  Zdjęcie 1: Sebastien Bonneval, Zdjęcie 2: Will H McMahan, Zdjęcie 3: opracowanie własne. 

facylitacja Kreatywność