0startup
0prototyp użytku publicznego

przełożenie na design produktu

0użytkowników uczestniczących w obserwacji
0wywiady eksperckie z potencjalnymi klientami

usprawnienia wprowadzone do strategii sprzedażowej firmy

Stratup tworzący innowacyjne obiekty użytkowe małej architektury miejskiej opracował prototyp inteligentnej ławki – urządzenia, które wykorzystując energię solarną i system sensorów gromadzi informacje o otoczeniu i - jednocześnie – może być ogólnodostępnym źródłem zasilania dla urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów, czy czytników e-book’ów) mieszkańców miast.

Twórcy tego rozwiązania zastanawiali się w jakim kierunku należy doskonalić produkt, by stał się on bardziej atrakcyjny dla mieszkańców oraz ich potencjalnych klientów (czyli jednostek samorządu terytorialnego). By uzyskać odpowiedź na to pytanie niezbędne było przeprowadzenie realnych testów opracowanego urządzenia, które wspólnie zrealizowaliśmy. Testy obejmowały dwie odrębne ścieżki działania. Po pierwsze, przeprowadziliśmy obserwację 35 losowo dobranych użytkowników ławki połączoną z rozmową na temat ich doświadczeń korzystania z produktu. Weryfikowaliśmy w ten sposób wzornictwo i ergonomię urządzenia, ale sprawdzaliśmy także zapotrzebowanie na poszczególne funkcjonalności oferowane przez inteligentną ławkę. 

Po drugie natomiast, zrealizowaliśmy trzy wywiady eksperckie z przedstawicielami administracji publicznej, weryfikując:

  • jakie jest zapotrzebowanie na typ produktów oferowany przez współpracujący z nami startup
  • jakie kanały sprzedaży najlepiej sprawdzają się przy dostarczaniu na rynek tego rodzaju urządzeń.

Całość zgromadzonych przez nas informacji przekazaliśmy liderom startupu. Stały się one jednym ze źródeł inspiracji do przeprowadzenia kompleksowej zmiany wzornictwa produktów. Wpłynęły także na przemodelowanie działań sprzedażowych i promocyjnych.

Details & Info

1 startup, 1 prototyp obiektu użytkowego, 35 użytkowników uczestniczących w obserwacji, 3 wywiady eksperckie z potencjalnymi klientami, przełożenie na design produktu, usprawnienia wprowadzone do strategii sprzedażowej firmy