0konkretne wyzwanie w firmie high-tech
0zadaniowe zespoły
0wywiadów
0uczestników
0godzin warsztatów
0konkretne wdrożenia

Jedna z globalnych firm działająca w sektorze technologii komunikacyjnych stanęła przed wyzwaniem usprawnienia swojego procesu rekrutacji. Zorganizowaliśmy dla niej pełny proces kreatywny oparty o metodykę Design Thinking.

Powołaliśmy do życia trzy pracujące niezależnie zespoły pięcioosobowe, które przeprowadziliśmy przez wszystkie pięć kluczowych etapów tworzenia innowacji w rytmie Design Thinking: empatyzowanie, definiowanie, ideacja, protypowanie i testowanie. Praca została zrealizowana w cyklu pięciu czterogodzinnych warsztatów. Uczestnicy zostali także przeszkoleni z metod pozyskiwania insightów i przygotowani do realizacji wywiadów z odbiorcami rozwiązań – zrealizowano 15 takich rozmów – które pomogły wejść w świat odbiorcy nie tylko na poziomie wiedzy, ale także emocji. 

Korzystaliśmy z wielu technik „przepracowywania” zdobytych danych, by zidentyfikować kluczowe insighty. Na ich bazie powstało ok. 200 propozycji rozwiązań usprawniających proces rekrutacji. Wybrano kilka najlepszych, które zostały wdrożone przez firmę. Dzięki temu proces rekrutacji staje się przyjaźniejszy dla osób rekrutowanych i pozostawia dobre wrażenie niezależnie od ostatecznych wyników. A firma wzmacnia swój brand poprzez dawanie pozytywnych doświadczeń.

W skrócie

1 konkretne wyzwanie w firmie high-tech, 3 zadaniowe zespoły, 15 uczestników, 20 godzin warsztatów, 15 wywiadów, 4 konkretne wdrożenia