0proces kreatywny
0zespół zadaniowy

moderacja procesu kreatywnego

0wywiadów z pracownikami
0pomysłów

otwarcie się na empatię

Hitachi Energy zgłosiła się do nas z nietypowym problemem. Zespół odpowiedzialny za benefity pracownicze miał poczucie, że pracownicy nie wykorzystują w pełni benefitów, które są im oferowane. Wspólnie udało nam się wypracować rozwiązania, które pomogły pracownikom lepiej zrozumieć program korzyści oraz wyróżnić się firmie na tle konkurencji.

8 osobowy zespół zadaniowy złożony z pracowników firmy był krok po kroku prowadzony przez nas przez proces kreatywny. Istotnym punktem procesu było przeprowadzenie 12 wywiadów pogłębionych z różnymi pracownikami firmy. Zdobyty materiał był podstawą pracy w dalszych etapach procesu.

Zespół dzięki wywiadom dowiedział się, jak benefity są rozumiane przez pracowników i które z nich są lepiej/gorzej postrzegane. Przeprowadzenie wywiadów przez zespół zadaniowy pomogło im otworzyć się na empatię i zrozumieć zróżnicowane problemy pracowników.

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash
PSX_20220201_121838

W trakcie procesu powstało ok. 80 pomysłów gotowych do wdrożenia. Jednym z pomysłów, który został wymyślony i wcielony w rzeczywistość była tzw. słodka niespodzianka. Pomysł ten był odpowiedzią na niską świadomość zespołu na temat oferty dostępnych benefitów. Pracownik pierwszy raz o programie dowiaduje się w trakcie onboardingu, dlatego postanowiono wzmocnić to doświadczenie. Nowy pracownik otrzymywał personalizowane czekoladki z tajemniczymi symbolami. Aby dowiedzieć się co oznaczają, należało sięgnąć do broszury znajdującej się w pudełku. Przy każdym symbolu znajdował się opis danego benefitu. To przykład “mikro-innowacji”, która w łatwy i przyjemny sposób może być odpowiedzią na problem występujący od dawna. 

 

Zobacz nasze inne realizacje: https://hshs.pl/realizacje  

W skrócie

Realizacja wywiadów pogłębionych pomogła zespołowi zadaniowemu lepiej zrozumieć, jak postrzegane są benefity pozapłacowe w firmie.