0startup
0godzin warsztatów twórczych
0cech jakościowych oferty dla młodych
0uczestników
0pomysłów na działania

usprawnienia wprowadzone do strategii rekrutacyjnej

Urząd Miasta Krakowa podjął decyzję o wypracowaniu nowej strategii dla młodych mieszkańców.

Przekonaliśmy pracowników Urzędu, iż warto w ten proces zaangażować krakowską młodzież – nie tylko po to, by dowiedzieć się o ich potrzebach (co było punktem wyjścia dla naszej pracy), ale także by mieli okazję podzielić się swoimi pomysłami na to, jakie działania mogłyby być realizowane w ramach nowej strategii. Zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy ok. 60 godzin warsztatów z ok. 80 uczniami krakowskich gimnazjów i liceów. W trakcie tych warsztatów – dzięki wywiadowi grupowemu – zyskiwaliśmy głębszy dostęp do wiedzy na ich temat (ambicji, marzeń, ograniczeń, problemów). Przede wszystkim, jednak – korzystając z różnych metod stymulujących twórcze myślenie – realizowaliśmy działania kreatywne, których wynikiem były konkretne pomysły na ofertę dla młodych, która mogłaby zostać ujęta w strategii. 

Na tej bazie opracowaliśmy raport, który zawierał m.in. zbiór 9 cech jakościowych, jakie powinny charakteryzować działanie miasta dla młodzieży, aby mogło zostać uznane przez młodzież za atrakcyjne.

W skrócie

1 strategia dla młodych, 60 godzin warsztatów twórczych, 80 uczestników, 200 pomysłów na działania, 9 cech jakościowych oferty dla młodych